Nguyễn Thị Hồng Nhung

Sau những buổi học ở Trung Tâm tôi thấy giáo viên giảng dạy nhiệt tình, gửi bài tập và hướng dẫn cho học viên. Có những chương trình luyện tập rất sát với nội dung thi.

Trương Ngọc Yến Nhi

Giảng viên dạy tốt, nhiệt tình, dễ hiểu, cho bài tập ở trên lớp mà còn cho thêm bài tập về nhà. Cảm thấy hài lòng khi tham gia khóa học tại Trung tâm