Nguyễn Thị Hồng Nhung

Sau những buổi học ở Trung Tâm tôi thấy giáo viên giảng dạy nhiệt tình, gửi bài tập và hướng dẫn cho học viên. Có những chương trình luyện tập rất sát với nội dung thi.