Liên hệ
Địa chỉ: 117A Nguyễn Thị Định, p. An Phú, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh
Hoạt động: 9h00 -19h30, TH 2 – CN
Điện thoại: 0918.233.203
Hotline: 0905.356.790 - 0918.233.203
Email: mcnhingoinhatuoitho@gmail.com
Website: http://ngoinhatuoitho.com
Fanpage: www.facebook.com/CongTyNgoiNhaTuoiTho