Liên hệ
Địa chỉ: 346 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Tp.HCM (lầu 1)
Hoạt động: 9h00 -19h30, TH 2 – CN
Điện thoại: 08 3931 5556
Hotline: 0905356790-0918233203
Email: ngoinhatuoitho.nntt@gmail.com
Website: http://ngoinhatuoitho.com
Fanpage: www.facebook.com/CongTyNgoiNhaTuoiTho