TỰ PHÁ MÌNH (SELF-SABOTAGE)

Khi trẻ em có cảm giác bị bỏ rơi, dù là có hay không thật sự bị bỏ rơi, tiềm thức của bé sẽ kết luận là thế giới là nơi không an toàn và không có nơi nương tựa.

1   

Vì vậy, khi lớn lên, mọi việc đã an toàn, yên ổn, gia đình hạnh phúc, công việc tốt đẹp, lúc đó tiềm thức và ý thức bắt đầu xung đột. Ý thức nói cuộc sống rất tốt đẹp, nhưng Tiềm thức thì vẫn còn kết luận củ về một thế giới bất an.

2

Rất không may là Tiềm thức mới là nơi quyết định hành vi và cá tính của con người, và thế là Tiềm thức thúc đẩy cá nhân này làm sao cho thế giới trở nên đúng với kết luận của nó, nghĩa là “hãy làm sao thế giới của bạn đúng như kết luận của tiềm thức”.

3

Người có vấn đề tự phá mình (self-sabotage) thường hay bỏ công việc tốt, gây gỗ hay chia tay người yêu hoặc vợ chồng đang hạnh phúc, dọn đi nơi khác ở khi đang êm ấm . . . chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt và không chính đáng.

4

Vì vậy, hãy cẩn thận! Đừng làm cho bé có cảm giác bị bỏ rơi.

– Nguồn: Facebook Trần Thị Ái Liên –